KINESIOLOOGIA

 RAVIMEETOD, MIS SAI ALGUSE XX SAJANDIL

 Vaata ka:

 nn Meridiaanide tants - võimlemine  mis avab energiameridiaanid, avaneb linglst  

Meridiaanid- lihased  (illustratiivsena) Avaneb lingist

 Möödunud aasta lõpus toimus  Eestis esmakordselt  kinesioloogiat tutvustav kursus, mille viisid läbi Oleg Mosunov ja Larissa Kirillova Moskvast.

 Kuna tegemist   oli  täiesti uue asjaga, osales kursusel vähe huvilisi.   Suur oli aga üllatus kinesioloogia võimaluste rohkuse, protsessi lihtsuse ja täpsuse üle. Osalejatele, kes olid erinevatelt elualadelt, jätkus mõtlemis-  ja tegutsemisainet  piisavalt Selle meetodi puhul on peamine rõhuasetus tervendamisel.

 Samas aitab ta   maandada  stressi,  keskenduda  eksamiteks, edukalt tegeleda äriga ja arendada isiksust. 

 Selle aasta     Avanemise suvepäevadel tutvustati lihtsaid     võtteid keskendumiseks ja kasvõi hommikuvõimlemiseks.

 Et juba oktoobris on tulemas järgmine kursus, avaldame lühendatult Oleg Mosunovi ja Larissa Kirillova artikli kinesioloogiast.

Oleme leppinud sellega, et meil on probleemid, mida me ei suuda või ei soovi lahendada ja loomulikult stress.

 Reageerime aga alles siis kui oleme jõudnud (liigagi sageli) tulemuseni: tervise halvenemine ja meeleolu langus, depressioon ja suutmatus planeeritut ellu viia, huvi kaotus elu vastu. Me otsime ka abi aga kellelt? Sõpradelt, arstidelt, harva ka psühholoogilt ja tõenäoliselt hakkab meil kergem. Ent  enamasti  probleemid jäävad, jääb ka stress.

 Jällegi võiks pöörduda arsti poole, rääkida sõpradele. Mõned meist otsivad abi ekstrasenssidelt, ravitsejatelt või maagidelt. Võib ka leida spetsialiste, kes vabastavad meid stressist. Meetodeid ja koolkondi leidub, on ka KINESIOLOOGIA. 

 Kinesioloogia - suhteliselt uus ja vähereklaamitud meetod, mis kasutab ohutut ja “pehmet” võtet – lihaste testimist. Näiteks, esitades küsimuse probleemi või stressi põhjuse kohta, hoiab kinesioloog  teie kätest kinni ja liigutab neid aeglaselt üles-alla. Tulemuseks, nii üllatav kui see ka pole, on teie pingete kadumine ja tervisliku seisundi paranemine, samas kaovad ka hirmud ja sundmõtted. Suhted perekonnas ja sugulastega paranevad, isegi lapsed õpivad paremini. Ebameeldivatest sündmustest johtuvad pinged kaovad. Kokku võttes – elu kvaliteet paraneb.  Loomulikult ei juhtu see kohe, vaid tempos, mis sobib teile ja mis on valitud kinesioloogi ja teie vahelises  koostöös .

 Imet pole, on meetod, mis põhineb psühhofüsioloogilistel protsessidel, refleksidel. Seost lihaste toimimise ja emotsioonide vahel on kirjeldanud juba Pavlov ja Setsenov.

 “Praktiliste “ ameeriklaste poolt on välja töötatud selliste protsesside kiire ja efektiivse kasutamise metoodika. Pärast kolmekümneaastast edukat kasutamist saame me kinesioloogiat lugeda inimese loomuliku tervendamise efektiivseimaks meetodiks.

 Kinesioloogilised seansid ei ole meditsiiinilised- ega raviprotseduurid üldises tähenduses. Ravi määrab arst, kinesioloog häälestab teid teie organismi paranemisele. Emotsionaalne seisund saab positiivse suunitluse ja inimesel on lihtsam jagu saada oma haigustest ning psüühilistest probleemidest. Meetod on universaalne. Abi võib saada igaüks, pea igasuguse probleemiga. Ravima või probleeme lahendama hakkab inimese organism ise. Kinesioloog aktiviseerib inimese eneseregulatsiooni  funktsiooni, teostades psühhofüsioloogilist korrektsiooni. Meetod on nagu dialoog inimesega (kõigi tema aspektidega), kasutades tema lihaste testimist, pehmelt, organismi talitlusse vahele segamata. Kliendi suhtes ei kasutata kinesioloogi poolt  ei hüpnoosi ega sisendamist. Ei toimu programmeerimist ega muud inimese poolt soovimatut mõjutamist. Tegemist on humaanse ja vägivallatu meetodiga, mida kasutatakse paljudes maades, näiteks pedagoogide, psühholoogide poolt, samuti meditsiinis. Kliendil on täielik kontroll ja teadmine toimuvast , tal on valikuvabadus.

  Kinesioloogia jaoks pole olemas eraldi inimese füüsist ja ülejäänut. Kõik on omavahel seotud ja ühe poole mõjutamine toob kaasa üldise muutuse. Inimese “terve” olemise kriteeriumiks peab kinesioloogia tasakaalustatust kõigis kolmes tasemes, s.o: emotsionaalses, füüsilises ja mentaalses. Haigus või tervise halvenemine pole midagi muud kui tasakaalu kadumine. Kinesioloogia arvestab, et meie keha mäletab kõike, nii käesolevas elus olnut kui ka eelnevaist eludest tulnut.

 Umbes pool meie kehast on lihased, neid on üle kuuesaja viiekümne. Me reageerime signaalidele ümbritsevast ja alati on lihased need, mis muudavad oma pinget. Need pinged on füsioloogiast tuntud kui refleksid. Ka igapäevaelust teame, et inimese emotsionaalne seisund peegeldub tema välimuses. On ju mures inimesel õlad längus ja kõnnak lohisev, ka nägu (miimilised lihased) väljendab seda. Õnnelikku inimest iseloomustab aga... See on ju lihaste reaktsioon. Kinesioloogias on lihaste toonus (pinge, lihaste kokkutõmbumine) põhiline. Uurides mingi lihase (kinesioloogia terminites lihase testimine e. indikaatorlihase testimine) toonust on kinesioloog otseses ühenduses inimese ajuga, olulisima infokeskusega.

Kliendi käe kerge vajutamisega määratakse lihaste toonus, luuakse kanal, saamaks informatsiooni inimese tervisliku seisundi kohta.  See kanal annab informatsiooni käesoleva hetke seisundist ja minevikust. Negatiivsed emotsioonid – kõik - mitte ainult selged mälestused koerahammustusest või läbi jää vajumisest, on kehasse “üles tähendatud”. Nad määravad meie praegust ja tulevast käitumist, ka tervist. Sündmused, mis põhjustasid stressi, jätavad alati jälje, bloki inimese energeetikasse, infovälja.

 Iga blokeering mõjub käitumisele, enesetundele: ei lase realiseeruda inimese võimetel, isiksuse arengu võimalustel.

 Loomulikult võib inimese käest tema probleemide ja nende põhjuste kohta küsida ka otse. Paraku ei suuda inimene teadvuse tasemel (ta ei taha, ta on selle endale ära keelanud) objektiivselt vastata. Meenutame siin blokke infoväljas, mis moonutavad sündmuse kirjeldust, raskematel juhtudel aga keelavad mäletamast. Siin avaldub kinesioloogia suurim eelis ja võimalus. Keha ei valeta. Lihased, mida testime, annavad objektiivset informatsiooni. Sageli ka selle kohta, mida meie teadvuses pole või mis on blokeeritud.

Selliste blokkide avastamine on esimeseks sammuks tervendamisel. Järgneb psühhofüsioloogiline (kinesioloogi poolt) korrektsioon, mis viib paranemisele või probleemi lahendamisele. Kasu kinesioloogilisest korrektsioonist avaldub lisaks koordinatsiooni,  käekirja  ja enese- hinnangu paranemisele ka suhete   paranemises lähedastega, jne.

 Võimalused haiguste raviks on vägagi suured. Ravitavad on allergia, erinevad valud, depressioonid ja närvilisus, kuulmine, diktsioonihäired jne. Efektiivne on kinesioloogiline korrektsioon nn. kriisiabis (katastroofid, lähedaste kaotus jne.). Laste juures on hinnatav saavutatav enesetunde paranemine, suhete paranemine vanemate ja koolikaaslastega, töövõime tõus, eksamihirmude vähenemine jne. Tasub hinnata ka seda, et kõik see saavutatakse ravimiteta.

 Iga inimene on unikaalne. Geenid ja läbielatu - kõik see on kättesaadav ainult inimesest endast ning seda kinesioloogia ka kasutab. Kasutab keha “objektiivset” mälu, tundes lihaste testimise meetodeid. Seda võib kasutada nii iseenese kui ka teiste  jaoks, pealtnäha lihtsate, kuid väga efektiivsete võimlemisharjutuste näol, mis tasakaalustavad aju poolkerade ja keha tegevused. Arvamus, et kõik haigused on närvidest pole sugugi vale. Kinesioloogia kasutab seda, arvestades inimest kui tervikut.

 Avaldatud  esmakordselt „Avanemine“ 2002, aastal